Grootscheepse controle op het wegtrasport: ruim 20 mille aan boetes

Winschoten

De politie hield woensdagmiddag en -avond samen met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Dienst Wegverkeer(RDW) een controle op het wegtransport in en rond Groningen.

In totaal werden 53 vrachtwagencombinaties, waarvan 31 buitenlandse, gecontroleerd op hun technische staat, de rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf. 32 vrachtwagencombinaties (60 procent) waren in overtreding. Deze bestonden uit overtredingen van de Arbeidstijdenwet/Arbeidstijdenbesluit Vervoer (onder andere fraude/manipulatie aan de tachograaf, te lange dagelijkse rijtijd, valse bestuurderskaart), overtredingen van de Wet Wegvervoer Goederen (geen ritmachtiging buitenlandse ondernemer voor vervoer in Nederland, geen werkgeversverklaring) en overtredingen van de Regeling Voertuigen (ondeugdelijke remmen, brandstoflekkage, gescheurde assen, gladde banden). Een Turkse combinatie werd stilgezet omdat zij de tachograafschijven hadden vernietigd en geen ritmachtiging hadden voor het vervoer. Zij moeten een boete betalen van 4100 euro. De combinatie staat voorlopig aan de ketting. Een Poosle trailer bleek in dermate slechte staat dat deze eerst ter reparatie is overgebracht naar een garage. De bemanning moet een boete betalen van 627 euro. In totaal is er voor ruim 20.000 euro aan boetes opgelegd.

Auteur

Arjan Brondijk