Eneco en Het Groninger Landschap blijven samenwerken aan vogelbroedeiland

Winschoten

Op de Pier van Oterdum is door Eneco in 2014 een broedeiland van formaat aangelegd. Het eiland, met een totale oppervlakte van 2400 vierkante meter, heeft een grote aantrekkingskracht op broedvogels, zoals de visdief.

Zowel het aantal vogels als het aantal soorten die deze locatie als broedplek, in de eerste twee jaar, kozen bleken boven verwachting. Het Groninger Landschap en Eneco zetten de samenwerking voort. Ook voor het derde broedseizoen worden veel nieuwe paren verwacht. Het afgelopen jaar hebben 100 paar visdieven gebroed op het eiland. Daarnaast maken ook kokmeeuwen, scholeksters en bontbekplevieren gebruik van het eiland. Silvan Puijman, rayonbeheerder Oost-Groningen van het Groninger Landschap “Wat opvallend is, is dat er ten opzichte van het eerste broedseizoen in het tweede broedseizoen al drie keer meer broedvogels aanwezig waren. Een stijging van 343 procent om precies te zijn. We zijn nu natuurlijk erg nieuwsgierig naar wat er in het derde broedseizoen, die medio maart start, gaat gebeuren. Er is nog veel ruimte beschikbaar op het broedeiland, dus we laten ons graag weer verrassen.” Voor dit jaar staat het onderhoud aan het raster op de planning, dit houdt de vossen weg bij het eiland, en wordt overmatige onkruidgroei verwijderd.

Auteur

Arjan Brondijk