Nieuw voorzitter en leden RvC Ommelander Ziekenhuis Groningen

Winschoten

Henk Bakker is benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Hij volgt hiermee Albert de Jonge op die op dezelfde datum is teruggetreden. Bakker was het afgelopen jaar lid en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarnaast zijn per 1 april Suzanne Kruizinga en Udo Groen toegetreden tot de Raad.

Henk Bakker is in het dagelijks leven voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Kentalis. Daarnaast is hij voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en lid van de Raad van Toezicht van Woonzorgconcern IJsselheem. Naast Henk Bakker maken Astrid Berendsen en Jan Kruijer reeds langer deel uit van de uit 5 leden bestaande Raad van Commissarissen. Ervaren Udo Groen is een ervaren bestuurder/directeur en zelfstandig adviseur in het (semi-)publieke domein. Momenteel is hij werkzaam als algemeen directeur a.i. bij Wigo4it. Wigo4it verzorgt de informatievoorziening voor de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarnaast is hij o.a. Voorzitter van de Raad van Advies van DUO. Suzanne Kruizinga heeft een medische achtergrond en is onder andere werkzaam als bestuurslid van de Stichting samenwerkende centrales in COPWO. Het COPWO houdt zich bezig met de besteding van middelen voor universiteiten, opleidingsinstellingen en wetenschappelijk onderwijs. Tevens is mevrouw Kruizinga sectorvoorzitter CNV Zorg en Welzijn en lid van het bestuur IZZ. Terugtreden Albert de Jonge De heer de Jonge die op 1 januari is teruggetreden was al voor langere tijd als toezichthouder verbonden aan het Ommelander Ziekenhuis en haar rechtsvoorgangers. Na de vorming van de nieuwe organisatie Ommelander Ziekenhuis BV en de overname door het UMCG in december 2016 is de nieuwe Raad van Commissarissen van start gegaan. De heer de Jonge heeft nog 1 jaar het voorzitterschap in de overgangsfase vervuld teneinde de continuïteit te helpen waarborgen.

Auteur

Arjan Brondijk