Subsidie voor sportprojecten in Belllingwedde en Vlagtwedde

Bellingwolde

Sport- en beweegaanbieders die dit jaar een aanvraag hebben gedaan voor de Sportimpuls hebben begin juli een brief ontvangen waarin staat of hun subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Dit jaar zijn er acht projecten in de provincie Groningen toegekend, waarbij ondersteuning is geboden door Huis voor de Sport Groningen.

Door deze financiële impuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. De toegekende aanvragen komen uit de gemeenten Bedum, Bellingwedde, De Marne, Eemsmond Groningen en Vlagtwedde, te weten: zes B-Fit projecten, één project Sportdorp/wijk en één project Beweegpret 55+ aan zet. B-Fit De interventie B-Fit vindt plaats in het onderwijs en heeft tot doel het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Het project Beweegkriebels/Beweegdiploma richt zich op kinderen tot 4 jaar in de kinderopvang, waarbij het doel is om kinderen meer te laten bewegen, doordat gebruik wordt gemaakt van een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod. Sport en Bewegen in de Buurt De Sportimpuls maakt onderdeel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met dit programma wil minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt.

Auteur

Arjan Brondijk