Vereniging wil lessen Nedersaksisch op basisschool

Regio - Taaldocenten van de landelijke vereniging Levende Talen hebben een aparte afdeling voor de Nedersaksische taal opgericht. Dat gebeurde zaterdag tijdens de algemene ledenvergadering in Utrecht.

De vereniging Levende Talen Nedersaksisch gaat zich inzetten voor een nieuwe leerlijn Nedersaksisch voor het basisonderwijs. Daar onder valt naast het ontwikkelen van lesmateriaal ook het stimuleren van een positieve houding in het onderwijs ten opzichte van het gebruik van de Nedersaksische taal.

De Vereniging Levende Talen Nedersaksisch wordt gesteund door de provincies. Daartoe is een overeenkomst getekend. Eerder, in oktober 2018, werd een convenant getekend door zeven regionale overheden (de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen en Overijssel en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf) om het gebruik van het Nedersaksisch als streektaal te stimuleren.

Het hele Nedersaksische taalgebied loopt van Oost-Nederland via Noordoost-Duitsland tot aan Denemarken. Anders dan het Fries is er niet één standaard Nedersaksisch. Alleen al Nederland kent minstens zeven regionale varianten, zoals Drents, Twents, Veluws, Sallands, Achterhoeks, Gronings en Stellingwerfs.