Sportraad Pekela opgeheven, Pekela Sportief gaat verder

De Sportraad Pekela bestaat niet meer. Het instituut dat 65 jaar lang adviezen uitbracht aan de Pekelder gemeente(n) en veel activiteiten op het gebied van de sport ontwikkelde en organiseerde is per 1 april van dit jaar opgeheven.

De officiële taakstelling luidt: Het behartigen en stimuleren van de sport in Pekela. Oorzaak van de liquidatie is het weinige werk dat voor de raad de laatste tijd overbleef. Team Sport van de ambtenarenorganisatie de Kompanjie nam de adviserende taak van de raad een aantal jaren geleden over. Verder beperkte in 2016 een forse, structurele korting op de jaarlijkse subsidie
door de gemeente (-70 procent) in hoge mate de slagkracht van het orgaan.

De bekende, sportieve activiteiten in Pekela worden per genoemde datum voortgezet door de nieuwe vereniging ‘Pekela Sportief’, waarvan George Spelde de voorzitter wordt. Die activiteiten zijn: de organisatie van de School Olympiade in Oude Pekela, De scholensportdag in Nieuwe Pekela, de Sportweek Nieuwe Pekela, de sportuitwisseling met de Duitse zustergemeente Grossefehn, de sportinstuiven in de twee Pekelder sporthallen rond Kerst en de coördinatie van de AED’s, de hartslagstimulatie apparaten.

Vrij logische oorzaak

Voorzitter Edwin Schuster uit Oude Pekela, tot 1 april de preses van de gemeentelijke Sportraad, vindt de opheffing een vrij logische zaak. Hij: "Een van de belangrijkste taken de laatste jaren was de advisering van de gemeenteraad. Die is ons door Team Sport uit handen genomen."

En verder: "De grootste sportieve activiteiten werden altijd al door de commissie Sport en Recreatie, een afdeling van onze raad georganiseerd. Verder zijn we in 2016 in financieel opzicht veel armslag kwijt geraakt. Ook werden de ledenvergaderingen de laatste jaren slecht bezocht. Steeds minder dan 20 procent. Voorts wenden de sportclubs zich tegenwoordig direct tot het college als ze iets nodig hebben."

Schuster wijst in dit kader naar de korfbalclub WSS, die een nieuw kunstgrasveld nodig had en de tennisclub LTC uit Oude Pekela die graag nieuwe banen wilde. Dit werd direct met de gemeente opgenomen. De Sportraad had hier geen rol meer in. Schuster: "Dan blijft er voor ons niet zoveel meer over."

Onderzoeksbureau

Enige tijd geleden werden de taken van de Pekelder Sportraad door een onderzoeksbureau onder de loep genomen. Uit interviews met de bestuursleden, diverse Pekelder sportclubs en het college van B en W bleek dat vraagtekens moesten worden gezet bij de levensvatbaarheid van de Sportraad. Er bleek verwijdering te zijn ontstaan tussen Team Sport, de gemeente en de Sportraad. Volgens Edwin Schuster is die kloof steeds groter geworden, temeer omdat Team Sport opnieuw taken had overgenomen. Uiteindelijk werd door alle betrokkenen besloten met de raad in de huidige vorm te stoppen.

Pekela Sportief is per 1 april een officiële vereniging. Dus met statuten en overige juridische zaken. Ook is er budget voor het eerste jaar, toegewezen door de leden van de Sportraad. Pekela Sportief bestaat uit drie bestuursleden van de vorige raad. George Spelde, Johan Beikes en Ep Huizing. Toegevoegd zijn leden van de voormalige commissie Sport en Recreatie.