Sint Vitusschool in Winschoten krijgt beeld voor anti-pestprogramma KiVa

De Sint Vitusschool in Winschoten krijgt maandag 15 april een KiVa-bord. De onthulling is om 14.15 uur.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Er wordt ingezet op positieve groepsvorming en het stimulen van de de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Scholen die dit programma omarmen en toepassen krijgen zo'n bord.