Gemeente Oldambt en Landkreis Leer onderzoeken meerwaarde van vrijwilligerswerk

Gemeente Oldambt en Landkreis Leer gaan samen met de provincie Groningen en met ondersteuning van het Interreg Programma Netzwerk+ onderzoeken wat de meerwaarde van vrijwilligerswerk is.

Voor het behoud van de leefbaarheid in de regio is het belangrijk om te weten wat de meerwaarde van vrijwilligerswerk is. Aan welke sociaaleconomische factoren draagt vrijwilligerswerk bijvoorbeeld bij? Of welke bijdrage levert vrijwilligerswerk aan de leefbaarheid van onze regio’s? Door de demografische ontwikkeling (meer ouderen) in Noord-Groningen en Noord-Duitsland, een andere invulling van vrije tijd (onder andere door mantelzorg naast een baan) en jongeren die elders gaan wonen, werken en/of studeren komt het aantal vrijwilligers onder druk te staan. Het onderzoek moet inzicht geven in de meerwaarde van de vrijwilligers en zo mogelijk inzicht geven in hoe wij het vrijwilligerswerk voor de toekomst veilig kunnen stellen.

Grensoverschrijdend

Het onderzoek is grensoverschrijdend. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Duitse en Nederlandse Hogescholen, universiteiten en kenniscentra. Met de resultaten van het onderzoek willen de deelnemende partijen meer grip krijgen op vrijwilligerswerk en analyseren en hoe de vrijwilliger 2.0 eruit ziet in de toekomst en hier gericht op inspelen.

Internationaal congres

Het onderzoeksresultaat wordt tijdens een internationaal congres gepresenteerd. Hiervoor zullen naast Nederlandse en Duitse partners en stakeholders, tevens  vertegenwoordigers vanuit de EU worden genodigd.