Partij voor de Dieren wil snel maatregelen tegen verzakking

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie snel maatregelen treft om bodemdaling door een te laag grondwaterpeil te stoppen. Aanleiding hiervoor is de berichtgeving dat een miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken en de maatschappelijke kosten van bodemdaling op kunnen lopen tot 22 miljard in 2050 wanneer er nu niets wordt gedaan.

Fractievoorzitter Ankie Voerman maakt zich ernstige zorgen: “Ook in Groningen dreigen talloze huizen, wegen en leidingen ernstige schade op te lopen. Door de klimaatverandering komen er steeds vaker lange periodes van droogte voor waardoor het effect van bodemdaling nog eens extra wordt versterkt. De grens is bereikt, het waterpeil moet zo snel mogelijk omhoog.”

Het waterpeil in Nederland wordt kunstmatig geregeld op basis van het  principe ‘peil volgt gebruik’.  Het waterschap past de hoogte van het water aan volgens overwegend de behoeften van de landbouw, zo stel de partij. Voerman vindt dat deze werkwijze niet langer houdbaar is en wil dat de provincie gaat kiezen voor een systeem van waar het gebruik wordt aangepast aan het natuurlijke waterpeil, ‘gebruik volgt peil’. Ze roept de provincie op in  gesprek te gaan met de waterschappen over herstel van het waterpeil.

Partij van de Dieren stelt politieke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.