Fietsexamen geeft schoolkinderen beter inzicht in het verkeer

Ongeveer 4000 leerlingen doen dit jaar mee aan het fietsexamen. In vrijwel alle gemeenten in Groningen vraagt Verkeerswijzer Groningen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) extra aandacht voor leerlingen van groep 8, die na de zomer naar het Voortgezet Onderwijs zullen gaan.

Ook dit jaar wordt weer gebruik gemaakt van de controleapp. De app is een nieuwe ontwikkeling in het registreren van de scores van de leerlingen tijdens het afleggen van het verkeersexamen. Met de app wordt snel inzichtelijk op welk onderdeel de meeste fouten zijn gemaakt.

Verkeerswijzer Groningen
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen.