Ubbo Emmius Winschoten haalt als eerste VO-school in Nederland opnieuw alle themacertificaten

Ubbo Emmius Winschoten is er als eerste en nog enige VO-school in Nederland in geslaagd om alle vijf themacertificaten van het vignet Gezonde School opnieuw te behalen.

Drie jaar geleden was het voor deze locatie al een unieke prestatie door alle vijf themacertificaten van het vignet Gezonde School te behalen binnen één schooljaar. De school heeft zich daarmee kunnen presenteren als de eerste Gezonde School van Nederland met alle themacertificaten in hun bezit.

Het predicaat Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die planmatig en structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Tijdens de Gezonde week, begin juni, zal de school op een feestelijke wijze aandacht schenken aan deze enorme prestatie. Alle vijf de behaalde themacertificaten zullen dan op een ludieke manier overhandigd worden aan de locatiedirecteur Landa Buiter.

Activiteiten

Ubbo Emmius Winschoten onderneemt al jaren allerlei activiteiten om leerlingen bewust te laten worden van een gezonde levensstijl. Zo zijn de leerlingen mede verantwoordelijk voor de gezonde snacks in de kantine en organiseren zij bewegingsmomenten zoals sportevenementen voor eigen leerlingen of leerlingen uit het PO. Vanuit de zorgvakken helpen
leerlingen mee in onder andere de ouderenzorg. Er wordt een actief anti-rookbeleid gevoerd, lessen weerbaarheid en reanimatie aangeboden en uiteraard is er een 'Gouden Schoolkantine.

Op alle thema’s is er goede educatie en geschreven beleid. Verder biedt de school leerlingen een veilig schoolklimaat, is de betrokkenheid groot en wordt eventuele problematiek vroegtijdig gesignaleerd door een goede zorgstructuur.

Over het Vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een initiatief van een groot aantal landelijke gezondheidsorganisaties die samenwerken met GGD GHOR om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken aan gezondheid op school. Wanneer de school voldoet aan alle pijlers van een thema (omgeving, beleid, educatie, signalering), dan beoordelen de betreffende gezondheidsorganisaties de prestatie. Bij een positieve beoordeling kent de GGD GHOR het desbetreffende certificaat toe. Dit themacertificaat is vervolgens drie jaar geldig. De voorwaarde is echter wel dat de school blijft werken aan gezondheidsbevordering en dat ze bezocht kan worden door een beoordelaar voor een audit.