Dode egels tellen voor onderzoek egelpopulatie

Egelwerkgroep Nederland start dit jaar weer met de zogenaamde E-teams: forenzen die doodgereden egels tellen. De werkgroep hoopt zo antwoorden te krijgen op vragen als Welke wegen tellen de meeste egelslachtoffers?, en Kunnen we maatregelen treffen om het aantal verkeersslachtoffers te verkleinen?

De E-teamss bestaan uit forenzen (auto of fiets) die elke dag hetzelfde traject afleggen en de wegen in de gaten houden. Zij registreren doodgereden egels. De eerste aanmeldingen zijn al binnen maar er zijn meer mensen nodig.

Onderzoek naar verkeersslachtoffers werd ook al eens eerder uitgevoerd in de jaren negentig. Er werden toen zo’n 100 egelslachtoffers per 100 kilometer gevonden. Hoewel verkeer in de tussentijd is toegenomen is het aantal verkeersslachtoffers afgenomen. Mogelijk is dit een aanwijzing dat de egelpopulatie tussen eind jaren negentig en 2009 is gedaald.

Door dezelfde wegen uit eerder onderzoek nog eens te monitoren ontstaat een goed beeld van het aantal verkeersslachtoffers in 2019 en of dit gestegen of gedaald is ten opzichte van eerdere jaren. De aantallen worden gespiegele aan faunavoorzieningen om zo te zien of deze maatregelen succesvol zijn geweest voor egels, of dat de egelpopulatie desondanks aan het afnemen is.

Meedoen?
Vrijwilligers die mee willen doen aan dit onderzoek kunnen mee informatie vinden op www.egelwerkgroep.com/e-teams. Ook kunnen geïnteresseerden zich via de website aanmelden, of door een mailtje te sturen naar egelwerkgroep@zoogdiervereniging.nl. Doe dat liefst vóór eind april, want egels beginnen uit hun winterslaap te ontwaken.