Gemeente Westerwolde: Ontmoedigingsbeleid voor oplaten ballonnen

GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Westerwolde dienden woensdagavond een motie in voor ontmoediging van het oplaten van ballonnen in de gemeente. De motie werd raadsbreed gesteund.

Edith van der Horst, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren noemde onder meer dat in diverse andere gemeenten in hun beleid al is opgenomen om het oplaten van ballonnen tegen te gaan.

"Opgelaten ballonnen die in de natuur terechtkomen brengen ernsitge schade toe aan dier en milieu; dieren raken verstrikt in de linten en ballonresten in maag en darm kunnen leiden tot sterfte."

Ook biologische ballonnen doen er volgens haar jaren over om af te breken.

Partij voor het Noorden en GroenLinks willen daarom dat de gemeente Westerwolde het oplaten van ballonnen ontmoedigt bij evenementen waarvoor geen vergunning vanuit de gemeente nodig is.