Retail Club Winschoten begroet honderdste lid: Natascha Nomden van Limburgia Winschoten

Retail Club Winschoten begroette onlangs haar honderdste lid: Natascha Nomden van Limburgia Winschoten. Ze werd 'spetterend' welkom geheten.

De Retail Club Winschoten werd ruim anderhalf jaar geleden opgericht als vereniging om op te komen voor de behartiging van de belangen van de ondernemers in de retail en de daarmee verbonden branches.

Onlangs is het initiatief genomen tot het aangaan van oriënterende gesprekken met onder andere de gemeente Oldambt. Het doel daarvan is te komen tot een gestructureerd overleg en samenwerking waarin de retail c.s. een zelfstandige plaats heeft.
In dat verband zijn in beeld betrokken: de gemeente, Handel en Nijverheid, het OOG en een gewenste club van eigenaren van onroerend goed.