Nieuwe directeur Zorg van Zorggroep Meander

Jolande Ellenbroek is met ingang van 1 juni benoemd als directeur Zorg van Zorggroep Meander. Zij treedt in de vacature die eerder ontstond door het vertrek van Renate Kamphuis. Kamphuis is per 1 april benoemd als lid Raad van Bestuur bij Patyna.

Ellenbroek heeft een uitgebreide loopbaan in de zorg. Momenteel werkt zij bij Icare als rayonmanager. Hier heeft zij op voortvarende wijze leiding gegeven aan de verzorgings- en verpleeghuizen van Icare in Drenthe. Zij vormt samen met Peter Drenth de nieuwe directie van Zorggroep Meander.

Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de nieuwe directie de uitdagingen waar Zorggroep Meander voor staat slagvaardig zal oppakken.