Ook tweede editie van 'Samen aan tafel' een groot succes

Er schoven vrijdag vele mensen, die om uiteenlopende redenen vaak minder uit huis komen dan ze zouden willen, in Eetcafé Het Noaberhoes in Veelerveen aan voor een driegangenmenu. Met ruim 40 deelnemers was deze editie van 'Samen aan tafel' volgeboekt.

Aansluitend werd er door ruim 30 mensen deelgenomen aan een bingo, die georganiseerd werd door de Algemene Invalidenbond Oost-Groningen.

Iedere tweede vrijdag van de maand kunnen deelnemers en eventuele extra vrienden aan tafel komen genieten van een driegangenmenu, dat wordt bereid door het team van Ons Noabershoes in, samenwerking met de Spetsehoeve (Stichting Ter Wille) en geserveerd door vrijwilligers van Wedde dat ’t lukt.

Onder de mensen

Samen aan Tafel is speciaal bedoeld voor mensen die, om wat voor reden dan ook, weinig of niet (meer ) uit huis en onder de mensen (kunnen) komen. Zij kunnen er - eventueel vanwege drempelvrees - voor kiezen om een extra 'vriend aan tafel' mee te nemen.

Deelnemers van Samen aan tafel betalen een euro per persoon (excluseif drankjes) , Vrienden aan tafel betalen 7,50 euro (exclusief drankjes). Voor deelnemers uit de doelgroep kan – indien noodzakelijk – voor gratis vervoer worden gezorgd; Vrienden aan tafel zorgen voor eigen vervoer.

Aanmelden

De eerstvolgende editie van 'Samen aan tafel' is op vrijdag 10 mei, aanvang 18.00 uur. Aanmelden kan via de website van Wedde dat ‘t lukt: www.weddedathetlukt.nl of via de dorpsondersteuner Marian Beltman, 06-23934449.

Samen aan tafel wordt mogelijk gemaakt door: het Oranje Fonds, de Rabobank Zuidoost Groningen, Eetcafé Ons Noabershoes en de Stichting Ter Wille (Spetsehoeve)