Bewonersorganisatie Westerwolde wil oplossing voor ‘gevangen’ huurders Acantus in te grote woningen

De Bewonersorganisatie Westerwolde (BOW) wil graag op korte termijn een oplossing van Acantus voor de huurders die ‘gevangen’ zitten in te grote woningen.

De afgelopen weken heeft de huurdersorganisatie diverse klachten gekregen van huurders die graag willen verhuizen naar een kleinere woning, maar de fors hogere aanvangshuur voor die woning niet kunnen betalen.

“Deze huurders huren al zo lang trouw bij Acantus, maar geven nu aan graag voor een gezin plaats te willen maken en naar een kleinere woning te willen verhuizen. Dat lukt alleen niet omdat het verschil in huurprijs te groot is. En dat terwijl er veel gezinnen zijn die belang bij die woningen hebben en op de wachtlijst staan”, aldus Harm Tempel, voorzitter van de BOW.

Huurbeleid

BOW heeft dit, samen met de Huurderskoepel Acantus (HKA), ook aan Woningstichting Acantus voorgelegd. “We zijn aan een kant blij dat Acantus dit probleem erkent en ook mee wil nemen in het huurbeleid dit najaar, alleen we vinden het niet juist dat deze huurders nu nog langer tussen wal en schip moeten blijven zitten en steeds meer moeite hebben met bijvoorbeeld de hogere energielasten op te brengen. Wij zien dit probleem ook in andere gemeenten waar Acantus bezit heeft”, zegt Edo Ladage, voorzitter van de HKA.

De beide huurdersorganisaties gaan op korte termijn hierover verder met Acantus in gesprek en willen ook met een voorstel komen om deze huurders te helpen. Huurders van Acantus die dit probleem ook hebben kunnen zich melden bij de BOW via bowesterwolde@outlook.com.

 Zie ook: https://hetstreekblad.nl/artikel/1009181/acantus-bescheiden-huurverhoging-om-toekomstige-woonlasten-te-beperken.html