Huurdersorganisatie Scheemda wil af van grote verschillen in huurprijs woningen Acantus

De huurdersorganisatie Scheemda (HOS) maakt zich ernstige zorgen over de grote verschillen in huurprijzen in hetzelfde type woningen van Woningstichting Acantus.

Afgelopen week viel bij veel huurders van Acantus het besluit huurverhoging op de deurmat. Dit besluit heeft tot veel verontwaardiging bij huurders gezorgd. Ook kwam uit de reacties duidelijk naar voren dat de verschillen in huurprijzen eerder nog meer toenemen dan dat ze gelijk getrokken worden.

“Het kan niet zo zijn dat huurders in hetzelfde blok huizen of appartementencomplex tot meer dan 100 euro van elkaar zijn gaan verschillen in huurprijs, terwijl de binnen en buitenkant nagenoeg hetzelfde is. Dat valt niet uit te leggen en dat zorgt voor enorme frustraties”, zegt Siena Engels, voorzitter van de HOS.

Advies

De HOS had dit jaar samen met de Huurderskoepel Acantus (HKA) een advies ingediend voor nul procent huurverhoging. Dit ook omdat uit het eerder gehouden woonlastenonderzoek naar voren is gekomen dat de financiële situatie bij huurders van Acantus het meest zorgelijke in de regio is. Samen met de HKA wil de HOS werken aan oplossingen om de huurders te helpen. Er wordt onder andere gedacht aan het gunstig gelijktrekken van huurprijzen van hetzelfde type woningen en om
huurders bijvoorbeeld ook financieel te laten meeprofiteren van duurzaamheidsmaatregelen, waar beide huurdersorganisatie ook druk richting Woningstichting Acantus op zullen zetten.

 Ideeën

Huurders uit de regio Scheemda die zelf ideeën hebben of de HOS willen helpen kunnen zich melden bij de HOS via info@huurdersorganisatiescheemda.nl .