Geslaagde themadag over de zorg op Campus Winschoten

Campus Winschoten hield woensdag een themadag over de zorg. ’s Middags was er de informatiemarkt ‘Tevree in aign stee’ voor zorgverleners, zorgaanbieders, huisartsen, mantelzorgers, zorgontvangers, patiënten en andere belangstellenden.

Voor de derde en vierde klassen vmbo van het Dollard College had deze dag tegelijk als doel te komen tot mooie examenscores bij onderdelen als wiskunde, begrijpend lezen en toepassen van oplossingsstrategieën. De vierdeklassers vulden de ochtend in met een AVO-examentraining, ter voorbereiding op de examens die in mei beginnen.

Workshops

De derdeklassers konden uit zes workshops kiezen. Deze workshops werden gegeven in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aa’s en waren gerelateerd aan de zorg. Het aanbod was divers en heel interessant: Hoe kun je excursies in het gebied en rondleidingen op de zuiveringen voor ouderen het beste insteken; het werk van een muskusrattenvanger en kan je dit wel volhouden tot je pensioen; duurzame dilemma’s, wat kan je in je eigen omgeving zelf doen om de aarde goed door te geven aan onze kinderen; medicijnresten in water, niet alles kan er door de waterzuivering worden uitgehaald; het digitaal in kaart brengen van de omgeving, waar zit een sluis en waar loopt een sloot en een workshop waarin de leerlingen een 'groene' tuin moesten bedenken, die ook voor de wat oudere medemens goed te onderhouden is en niet bestaat uit bestrating.

De derde ronde was een campusbrede workshop. Alle leerlingen van de Campus Winschoten konden hierbij ook kiezen uit de workshops georganiseerd door andere opleidingen. Ze hadden daarbij de keuze uit maar liefst 46 workshops.

Verbinding
In de workshops zaten betekenisvolle opdrachten, waarbij de leerlingen op een praktijkgerichte manier met de verschillende onderdelen als wiskunde, begrijpend lezen en het toepassen van oplossingsstrategieën te maken kregen. Op deze manier worden leerlingen onbewust bekwaam in de kerndoelen van de vakken.  Het Dollard College wil graag een vervolg aan deze manier van werken geven en hiervoor het vak Maatwerk aanbieden. Docenten hebben hier tijdens het middagprogramma met elkaar de schouders onder gestoken om zo een duidelijk richting en doel te maken voor de ontwikkeling van de module maatwerk.