Commentaar - t Gait nait meer deur

Halverwege de Industrieweg komen we elkaar tegen. Meindert kijkt niet vrolijk en daar heeft hij alle reden toe. 'Oaflast. t Gait nait meer deur'. Ik prevel iets in de trant van 'Jammer' en vervolg mijn pad. Een ongeluk had kort hiervoor een abrupt einde gemaakt aan de race voor klassieke motoren, een vast onderdeel van het Winschoter Paasevent.

Voor veel bezoekers van het evenement zeer teleurstellend, anderen wreven zich - afgaande op de reacties - in de handen. Oneliners als 'Dit moest er een keer van komen' en 'Hier kon je op wachten' tot 'Dergelijke races horen op een circuit' en 'Onverantwoord om races binnen de bebouwde kom te houden' streden om voorrang.

Straatraces met klassieke motoren worden overal in den lande - denk aan bijvoorbeeld Vlagtwedde - gehouden. En ja, soms gaat er een rijder onderuit, maar niet vaak. Het aantal ongelukken in een jaar tijd is waarschijnlijk op de vingers van één hand te tellen. En waarom zouden dergelijke races niet gehouden kunnen worden op het Winschoter industrieterrein? Geluidsoverlast? Voor wie?

Wellicht speelt afgunst een rol, wie zal het zeggen? Hoge bomen vangen klaarblijkelijk veel wind. 

Ik ken Meindert, los van een begroeting en een enkel woord, niet persoonlijk. Een aantal keren in het jaar hangt hij aan de telefoon en dan komt hij bij mij over als een aimabel mens. Iemand die, woonachtig in Veendam, zijn nek uitsteekt voor Winschoten. Van Paasevents en activiteiten met Pinksteren tot Duitse dagen, Winterfair Winschoten en het tot ver over de grens bekende Middeleeuws Winschoten.

Zonder genoemde evenementen blijft er in de Rozenstad, afgezien van de Nacht van Winschoten en Waterbei, maar bar weinig over. Iets meer credits zou mijns inziens op z'n plaats zijn. Zeker gezien het feit dat Meindert genoemde evenementen nota bene zelf financiert, zonder één cent subsidie. 'Maar schrijf daar maar niet over'. 'Afgesproken'.