Fietsexcursie Westeresch

In Smeerling en Ter Wupping wordt al van oudsher geboerd. Aanvankelijk op tal van kleine akkertjes en percelen, maar na de ruilverkaveling in de jaren 70 op veel grotere akkers, met weinig verschillende gewassen. Deelnemers aan de fietsexcursie op vrijdag 3 mei kunnen dit zelf aanschouwen.

Op de gronden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn met de pachters afspraken gemaakt, om de landbouwgronden met meer aandacht voor de natuur, kleinschaliger in te richten en te gebruiken. Tijdens de fietsexcursie zien de deelnemers voorbeelden hiervan in Smeerling en ontmoet men op deWesteresch bij Veele één van de pachters, die zijn ervaringen met deze manier van boeren wil delen.

Het project ‘ESsentie op de Westeresch’ is een samenwerkingsverband tussen Staatsbosbeheer, de werkgroep Grauwe Kiekendief, RUG en provincie Groningen.

Aanmelden

De fietsexcursie van circa 10 kilometer op vrijdag 3 mei is van 14.00 tot 16.00 uur. Startpunt is parkeerplaats Eemboerveldweg, 9591 TX in Onstwedde. Deelname is vijf euro per persoon. Aanmelden via: a.epping@staatsbosbeheer.nl of via 0620357586.

Deelnemers aan de excursie moeten zelf voor een fiets zorgen. Eventueel zijn er fietsen te huur bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Graag dit dan van te voren melden. Na afloop van de fietsexcursie is er gelegenheid om na te praten bij de Gasterij.