Gemeente Westerwolde overweegt sluiting van het AZC in Ter Apel

De gemeente Westerwolde overweegt het huidige contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te ontbinden/op te zeggen. Dit zou betekenen dat het asielzoekerscentrum in Ter Apel de deuren moet sluiten. Een motie, ingediend door Gemeentebelangen Westerwolde en de PvdA, hierover werd woensdagavond aangenomen door de gemeenteraad.

Gemeentebelangen en PvdA vinden dat het draagvlak onder de inwoners van Ter Apel en omstreken voor het AZC van groot belang is, maar dat er snel maatregelen moeten worden genomen om dit draagvlak te behouden. De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van Ter Apel en omstreken, alsmede van de medewerkers van het COA, zijn hierbij cruciaal. 

Om meer draagvlak te krijgen, c.q. het draagvlak te behouden zou er een volwaardig politiebureau met een volwaardige bezetting in Ter Apel moeten worden gerealiseerd. Nu zijn er veel te weinig agenten beschikbaar. Of zoals Paul Timmermans van Gemeentebelangen het omschrijft, kan er 'met het huidige aantal agenten zelfs geen patatkraam zeven dagen in de week worden bewaakt, laat staan een AZC'. 

Consequenties

Fractievoorzitter Eize Hoomoedt van GroenLinks, die net als de fracties van VVD en CDA  (Herma Hemmen: "Jullie - PvdA en Gemeentelangen, red. - maken er een politiek spel van") het vreemd vindt dat PvdA en Gemeentebelangen de andere partijen niet hebben betrokken bij de ingediende motie, vroeg zich wel af wat de consequenties zijn als het contract met het COA wordt opgezegd.

Sluiting van het AZC in Ter Apel zou namelijk grote economische (denk aan bijvoorbeeld werkgelegenheid) en financiële gevolgen hebben voor Ter Apel.

Niet ten koste van alles

Volgens Hemmen is het in die zin belangrijk dat het AZC in Ter Apel blijft, maar niet ten koste van alles. Ook Gemeentebelangen, die in 2016 al riep om het AZC te sluiten, realiseert zich dat. "Als je driegt met sluiting van het AZC moet je dat ook doen." Timmermans: "Maar ik hoop oprecht dat het niet zover komt."

Alles valt en staat dus met de komst van het al genoemde volwaardige politiebureau in Ter Apel, en (veel) meer agenten.

Er zijn grenzen

Hier zet de gemeente Westerwolde ook scherp op in, liet burgemeester Jaap Velema weten. Volgens hem zijn er echter grenzen. "Het college wil op korte termijn stappen zetten." Dat wil zeggen dat Mark Harbers, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over de brug moet komen. Of Harbers komt afspraken in het convenant - volwaardig politiebureau, meer agenten - na, of het AZC in Ter Apel wordt gesloten. 

"Hoe ver wil je met elkaar gaan? Dat onderzoek gaan we nu beginnen!", besluit Velema.

Meer op: https://www.coa.nl/nl/zoek-locatie/ter-apel