Nieuw afvalbeleid Westerwolde: Aan de bron scheiden of nadien in de fabriek?

Er moet op 1 januari 2020 harmonisatie komen van het afvalbeleid in de gemeente Westerwolde. Nu verschilt het afvalbeleid in de voormalige gemeente Bellingwedde nog van die in de voormalige gemeente Vlagtwedde. Uit onderzoek, Giraf Results, blijkt dat scheiden aan de bron - door de burgers zelf - het beste is. Verantwoordelijk wethouder Harrie Brunen denkt hier echter anders over.

Brunen pleit voor nascheiding. Plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD-afval) moeten dus, als het aan Brunen ligt, samen met het restafval in de grijze container. En het inzamelen van het afval moet, zo stelt de wethouder, gebeuren door Omrin. Aanbesteden zou de gemeente - en dus ook de inwoners - meer geld gaan kosten.

Brunen gaf de raad het advies mee om snel in te stemmen met zijn voorstel. Als het afvalbeleid op 1 januari 2020 namelijk niet geharmoniseerd is kost dat ruim 2 miljoen euro. De wethouder berekende dat bij 12 ledigingen per jaar een huishouden gemiddeld 190 euro gaat kosten. En minder vaak de grijze container aanbieden, betekent minder kosten.

Weinig feitelijkheden

De raad legde dit advies echter naast zich neer. Fractievoorzitter Stienus Melis stelt dat in het raadsvoorstel veel beweringen en aannames staan, maar weinig feitelijkheden. "Wij als raad moeten een besluit nemen, maar dat kunnen wij pas doen als alles goed is onderbouwd." Melis betwijfelt bijvoorbeeld of de 12 ledigingen in een jaar genoeg zijn. 

Ook Wilt Meendering zet zijn vraagtekens bij het genoemde aantal ledigingen. Bovendien vindt hij dat het voorstel van Brunen negatief effect heeft op het scheidingsgedrag van de inwoners van Westerwolde.

Wat Meendering stoort is dat het afvalbeleid al besproken is tijdens een commisievergadering, maar dat er vervolgens niets is gedaan met de uitkomsten hiervan. Volgens hem dient een raadsvoorstel zodanig voorbereid te zijn, dat de raad een weloverwogen beslissing kan nemen.  Meendering vindt het advies eenzijdig, en gebaseerd op één scenario. Op basis van dit voorstel kan de raad, in zijn ogen, geen gefundeerd besluit nemen.

Motie van treurnis

Het CDA ging zelfs zo ver dat het een 'motie van treurnis' ("Zie het als een gele kaart") indiende. 'Treurnis over de kwaliteit van de geleverde stukken, de behandeling in de commissievergadering en in de raadsvergadering'. Ook vindt het CDA de verdediging door Brunen inzake het voorstel zwaar onvoldoende.

Meendring kreeg alleen zijn fractiegenoten mee; de overige partijen vonden de motie van treurnis een stap te ver.

Uiteindelijk besloot Brunen het raadsvoorstel in te trekken. De kwestie komt nu op 15 mei, vooarafgaand aan de commisievergadering, weer op de agenda.