Vreemde stof aangetroffen in sloot Winschoten

Waterschap Hunze en Aa’s heeft een ‘vreemde stof’ aangetroffen in een watergang tussen de Lijnbaan en de Kartonbaan in Winschoten.

Het gaat onder het Winschoterdiep door en loopt dan aan de oostkant bij het Stoomgemaal langs.

Het waterschap laat weten te onderzoeken wat voor een stof in het water ligt, waar het vandaan komt en wat de gevolgen zijn. Tijdelijk hebben zij de sloot afgedamd.