Dorpscoöperatie Ommelanderwijk een feit

VEENDAM - Dorpscoöperatie Ommelanderwijk is vrijdag officieel door de notaris ingeschreven als bewoners- belangenorganisatie voor Ommelanderwijk en Nummero Dertien.

Een mijlpaal voor het dorpsgericht werken in de gemeente Veendam. Bernard Stikfort, voorzitter i.o. namens het bestuur van de Dorpscoöperatie zegt het volgende hierover. ,,De gemeente Veendam hanteert sinds jaar en dag een systeem van ´wijkgericht werken´. Een concept dat nog uit de jaren ´80 van de vorige eeuw stamt. Voor iedere wijk en dorp in de gemeente Veendam, werd een zogeheten ´wijkbeheerteam´ of ´dorpenbeheerteam´ opgezet, onder toezicht van de gemeente Veendam. Een prima systeem, deze ´beheerteams´ hebben geen officiële status hebben als vereniging, stichting of coöperatie en bij een eventueel juridisch geschil, moet een beheerteam´ terugvallen op de overkoepelende Bewoners Overleg Veendam (BOV). Ruim een jaar terug besloten een aantal inwoners, gesteund door een aantal oud- leden van het dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie, dat dit niet langer een werkbare situatie was. Dat wij als inwoners van het buitengebied een krachtige spreekbuis naar de overheid missen. Maar ook een organisatie die de leefbaarheid in ons gebied bewaakt en ondersteund, waarbij de Dorpscoöperatie nadrukkelijk inzet op eigen kracht en vol gaat inzetten op een mooie toekomst. We zijn er voor en door de inwoners van Ommelanderwijk en Nummero Dertien, de leden van de Coöperatie zijn daarin een onmisbare schakel.”

Daarom is de Dorpscoöperatie Ommelanderwijk per 10 mei officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Veendam. ,,Onze statuten zijn gedeponeerd bij Wouters Notariskantoor Veendam. De Dorpscoöperatie is nu een officiële organisatie die statutair is ingeschreven. De coöperatie heeft ten doel om Ommelanderwijk en het omliggende buitengebied, inclusief het buurtschap Nummero Dertien, leefbaar te houden en te bevorderen dat onze inwoners, zowel jong als oud, met plezier in Ommelanderwijk kunnen blijven wonen en kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Dat houdt ook in dat we ons willen gaan inzetten voor behoud, versterking en uitbreiding van de voorzieningen in ons dorp; zoals het dorpshuis, de school, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van een geldautomaat en het onderzoeken of we dorpsgenoten met een bepaalde zorgvraag, op één of andere wijze kunnen ondersteunen. Dit kunnen wij niet alleen.Wij willen dus ook heel graag andere inwoners en stimuleren om dit samen met ons, op te gaan pakken.”

,,Belangrijk is dat we eerst werken aan een solide organisatie en ook daarvoor hebben wij uw steun nodig. Voor slechts vijf euro per huishouden, kan men de Dorpscoöperatie Ommelanderwijk steunen. Veel dorpsgenoten hebben ons inmiddels gevonden; en daar zijn we heel erg blij mee.”