Gemeente Oldambt nodigt haar inwoners uit om mee te praten over de nieuwe woonvisie

De gemeente Oldambt roept haar inwoners op om actief mee te praten over de invulling van de nieuwe woonvisie. Er worden vier bijeenkomsten gehouden.

Wethouder Laura Broekhuizen zegt hierover: “We willen graag weten hoe onze inwoners willen wonen, nu en in de toekomst. We leggen vier thema’s voor aan de deelnemers: de juiste woning op de juiste plek, duurzaam wonen, kwaliteit van de huidige woning en wonen & zorg.”

Met de woonvisie heeft de gemeente een instrument om de ontwikkelingen in de gemeente te sturen en de koers vast te houden. Wonen raakt iedereen in de gemeente. Dit doet de gemeente samen met inwoners en andere organisaties zoals woningcorporaties, huurdersorganisaties, organisaties op het vlak van wonen-welzijn-zorg, en makelaars. De woonvisie is geen blauwdruk voor de toekomst van het wonen in de gemeente Oldambt, het is een beleidsplan. De woonvisie geeft aan hoe te sturen op kwaliteit waarbij het vooral gaat over woningbouw, verdunning, woningbouwverbetering en verduurzaming. Daarnaast geeft de woonvisie aanknopingspunten voor relaties met andere beleidsvelden zoals zorg, welzijn, economie, milieu en energie.

Vier bijeenkomsten

De vier bijeenkomsten zijn:

- 14 mei: Dorpscentrum De Akkerschans, Bad Nieuweschans

- 16 mei: De Esborg, Scheemda

- 22 mei: De Tramwerkplaats, Winschoten

- 23 mei_ Party Centrum Finnewold, Finsterwolde

Inloop is vanaf 19.15 uur, de bijeenkomsten starten om 19.30 uur.

Opgeven

Opgeven is mogelijk via info@gemeente-oldambt.nl (met vermelding van datum en/of locatie van de bijeenkomst die men wil bezoeken) of via 0597-482000.