Partij voor het Noorden en SP vragen verbod voor het oplaten van ballonnen in Oldambt

De Partij voor het Noorden en SP willen in navolging van andere Groningse gemeenten een verbod voor het oplaten van ballonnen. Onlangs werd in de gemeente Westerwolde een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen raadsbreed gesteund.

PvhN en de SP dienden maandag 20 mei tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oldambt een motie in. De motie werd unaniem gesteund.

De partijen zijn van mening dat het oplaten van ballonnen niet meer van deze tijd is, het is schadelijk voor milieu, dieren en draagt bij aan de zogeheten 'plastic soep'. In de motie vragen de Partij voor het Noorden en de SP het college om een algemeen verbod om ballonnen op te laten, en dit op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Ook wordt er gevraagd om bij het verstrekken van vergunningen bij evenementen de voorwaarde te stellen dat het oplaten van ballonnen geen georganiseerd onderdeel van het evenement mag zijn.

Beide partijen hopen met de motie een bijdrage te kunnen leveren aan de ambitie van de gemeente Oldambt om het zwerfvuil te verminderen en een schoner leefomgeving te creëren.