Huurdersbelangen Finsterwolde stelt vragen aan Acantus over sloop van woning aan de H.J. Siemonsstraat

Stichting Huurdersbelangen Finsterwolde (SHBF) heeft vragen gesteld aan woningcorporatie Acantus over onderhandelingen die het RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen) voert in Finsterwolde inzake de koop en sloop van een woning in de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde.

De woning is naast één van de huurwoningen van Acantus gelegen, die inmiddels niet meer voor huur wordt aangeboden en volgens Acantus ook in aanmerking komt voor sloop.

Huidige rol RWLP

De SHBF vraagt zich af wat de huidige rol van de regionale stuurgroep RWLP is en hoe de gemeente hier tegenover staat. "In de prestatieafspraken tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties, is geregeld dat er eerst gesproken zal worden over vervangende nieuwbouw of over alternatieven voor sloop. Tot nu toe zijn in de eerdere biedingen van Acantus geen nieuwe plannen gepresenteerd voor sloop in Finsterwolde."

Wel zou er in 2019, zo stelt Huurdersbelangen Finsterwolde, een renovatieproject starten aan de Napweg. "BIj navraag zijn
bewoners dit jaar nog niet nader geïnformeerd over de start van dit traject. Ook zijn er vragen gesteld aan partijen over een WMO aanvraag voor een inwoner van Finsterwolde. Tot nu toe krijgt de aanvrager, die graag zelfstandig wil blijven huren in
Finsterwolde, geen duidelijk antwoord op deze aanvraag. Wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt heeft eerder beloofd dat de gemeente positief zou reageren op WMO-aanpassingen in de huur."

Postcode 9684

De SHBF heeft ook gevraagd om het bod van Acantus voor postcode 9684 te mogen ontvangen, om zo met gemeente en Acantus tot prestatieafspraken te kunnen komen voor dit gebied. Er zullen nog gesprekken plaatsvinden met Acantus over de
erkenning van de SHBF. "Het zou mooi zijn om bij dit gesprek ook duidelijkheid te krijgen over bovenstaande vragen. Tot nu toe heeft de corporatie nog niet gereageerd.

De SHBF maakt zich sterk voor het behoud van betaalbare huur en heeft daarom ook een petitie gestart tegen de recente huurverhoging van Acantus. De SHBF wil graag eerst weten welke maatregelen worden genomen na de uitkomsten van een
recent gehouden woonlastenonderzoek, waarin aangetoond werd dat één op de drie huurders structurele problemen kent met het betalen van de woonlasten. De petitie wordt alleen aangeboden bij voldoende ondertekenaars.

Petitie

Hier de link naar de petitie: https://oldambtorg.wixsite.com/huurdersfinsterwolde/nieuws/petitie-tegen-huurverhoging-acantus

Zie ook 'Partijen in de clinch over twee woningen aan de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde': https://hetstreekblad.nl/artikel/1015019/partijen-in-de-clinch-over-twee-woningen-aan-de-h-j-siemonsstraat-in-finsterwolde.html