Gemeente Oldambt wil doorgaan met zonneweide in Finsterwolde

Het college van de gemeente Oldambt heeft de gemeenteraad geadviseerd om een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanleg van een zonneweide in Finsterwolde. Deze verklaring is een instemming voor het verlenen van een omgevingsvergunning, die nodig is voor de bouw van het zonnepark.

De zonneweide in Finsterwolde is één van de maatregelen die Oldambt wil nemen in het kader van de energietransitie. Wethouder Bard Boon, verantwoordelijk voor de portefeuille duurzaamheid en milieu, legt uit: “In 2050 moet de energievoorziening in Nederland helemaal duurzaam zijn. Dit betekent dat we onze elektriciteit duurzaam moeten opwekken, dat we ons huis niet meer verwarmen met aardgas en dat we vrijwel allemaal in een elektrische auto rijden. Ook gemeenten moeten bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Oldambt wil dat doen door gebruik te maken van duurzame energie uit de zon, biomassa en aardwarmte. In onze Omgevingsvisie staat dat we ruimte willen bieden aan zonneparken.”

Draagvlakonderzoek

Om een goede beslissing te kunnen maken over het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen, heeft de gemeenteraad onder andere gevraagd om een onafhankelijk draagvlakonderzoek in Finsterwolde. Dit draagvlakonderzoek is inmiddels uitgevoerd. Van de 722 huishoudens die zijn uitgenodigd voor het onderzoek, hebben er 304 deelgenomen (42 procent).

Belangrijkste resultaten

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de direct omwonenden van de zonneweide en de indirect omwonenden. De belangrijkste resultaten van het draagvlakonderzoek zijn:

Resultaten onderzoek direct omwonenden

-  Ruim 75 procent is bekend met het plan voor de komst van een zonneweide in Finsterwolde;

-  Bijna 60 procent is (sterk) tegen het plan en 30 procent is (sterk) voor het plan;

-  Bijna 65 procent is (sterk) tegen de locatie van de zonneweide en 25 procent is (sterk) voor de locatie;

-  Ruim 60 procent is (sterk) tegen de omvang van de zonneweide en 30 procent is (sterk) voor de omvang.

Resultaten onderzoek indirect omwonenden

-  Ruim 80 procent is bekend met het plan voor de komst van een zonneweide in Finsterwolde;

-  Bijna 40 procent is (sterk) tegen het plan en 50 procent is (sterk) voor het plan;

-  Bijna 40 procent is (sterk) tegen de locatie van de zonneweide en 50 procent is (sterk) voor de locatie;

-  Ruim 30 procent is (sterk) tegen de omvang van de zonneweide en 45 procent is (sterk) voor de omvang.

Advies aan de gemeenteraad

Het college zegt de uitkomsten van het draagvlakonderzoek intensief meegewogen te hebben in het advies aan de raad, evenals de uitkomsten van onderzoeken op het gebied van ecologie, archeologie, water, bodem, lucht en economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Wethouder Boon: “De opgave die we als gemeente hebben in de energietransitie heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om de raad te adviseren om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De gemeenteraad neemt naar verwachting in juni een besluit over dit onderwerp.”