Energierekening niet betaald: Organisaties en bewoners moet uit het voormalige St. Lucasziekenhuis

Vier maatschappelijke organisaties en enkele particuliere bewoners en gebruikers, zoals Stichting Oude Winschoten en het Cultuur Historisch Centrum Oldambt, staan op straat. De reden is dat Enexis de energievoorziening voor het pand waar ze onderdak hadden, het voormalige St. Lucasziekenhuit in Winschoten, heeft afgesloten.

De energierekeningen zouden, volgens de gemeente Oldambt, betaald moeten worden door de eigenaar van het pand, Outlet Groningen B.V. Dit bedrijf is gelieerd aan Vastgoud.

De gemeente Oldambt zegt een overeenkomst te hebben met Outlet Groningen en leegstandsbeheerder CareX over het beheer van het ziekenhuis ten behoeve van de huisvesting van de vier maatschappelijke organisaties. In deze overeenkomst staat dat Outlet Groningen verantwoordelijk is voor de energievoorziening van het pand. De gemeente heeft een budget van maximaal 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de energievoorziening van het pand gedurende een jaar. De kosten voor de energievoorziening zijn ondertussen al aanzienlijk hoger dan dit budget.

In strijd met de overeenkomst

De gemeente Oldambt is van mening dat Outlet Groningen handelt in strijd met de overeenkomst. Daarom hebben we
Outlet Groningen, samen met CareX, aansprakelijk gesteld voor alle schade die ontstaat door het niet nakomen van de overeenkomst. Het gaat hierbij zowel om de geleden als de nog te lijden schade. Daarnaast is Outlet Groningen in gebreke gesteld in verband met het niet nakomen van de overeenkomst. Outlet Groningen heeft deze aansprakelijkheid direct afgewezen.

Op zoek naar een oplossing voor gebruikers
Op 22 mei om 15.00 uur heeft de gemeente Oldambt samen met CareX de ontstane situatie besproken met de gebruikers
van het pand. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van het pand en de mogelijke alternatieve locaties voor (tijdelijke) opslag, huisvesting en andere noodoplossingen. Het pand wordt inmiddels door middel van camera’s beveiligd en de meeste particuliere bewoners zijn uit het pand vertrokken en hebben de huur formeel opgezegd.

Ook de maatschappelijke organisaties vertrekken zo snel mogelijk uit het pand. Zij hebben hun waardevolle spullen inmiddels uit het pand gehaald en bereiden zich voor op een verhuizing. De gemeente helpt bij het zoeken naar alternatieve locaties.

Schadeclaim

De kosten die gemoeid gaan met de verhuizing van de particuliere bewoners en de maatschappelijke organisaties worden, samen met alle andere kosten die voortvloeien uit het afsluiten van de energievoorziening, in een gezamenlijke schadeclaim ingediend bij Outlet Groningen.