Jeugdzorg financiële molensteen voor Pekela en Oldambt

De gemeenten Oldambt en Pekela koersen af op flinke financiële tekorten. Dat komt grotendeels door de explosieve groei van de kosten voor jeugdzorg.

Het Rijk heeft deze taak enige tijd terug overgedragen aan de gemeenten. Tegelijk werd een korting van maar liefst 30 procent toegepast. Dat breekt bijna alle gemeenten nu op.

Voor dit jaar kan Pekela nog spreken van een sluitende begroting. Over enkele jaren is de pot met geld echter leeg, als het Rijk niet met extra budget over de brug komt.

In Oldambt spelen dezelfde problemen, zie https://hetstreekblad.nl/artikel/1019926/gemeente-oldambt-zwaar-in-de-rode-cijfers-door-bezuinigingen-rijk-op-sociaal-domein.html

Beide gemeenten lopen de kans al binnen afzienbare tijd onder financiële curatele van de provincie te komen als er niets verandert.