Telling Kwartelkoningen in het Oldambt

De kwartelkoning is in Nederland een zeldzame broedvogel, in heel Nederland zijn in 2016 maar 140 broedparen geteld. Gek genoeg voelt de bijzondere vogel zich vooral thuis in Oost-Groningen: in het Oldambt werd vorig jaar maar liefst 40 procent van de kwartelkoningen van Nederland gehoord.

ANOG, de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, en SOVON, de landelijke organisatie voor vogelonderzoek, zoeken bewoners die mee wil helpen deze vogel te beschermen. Dat kan eenvoudig door in de weekenden van 1 en 22 juni in het veld te luisteren naar zijn lokroep en deze locaties te melden via internet. Door te weten waar deze vogel graag nestelt, kan het dier beter worden beschermd.

Crex-crex-crex

De kwartelkoning is een tot 30 centimeter grote trekvogel die overwintert in Afrika. In het broedseizoen leeft hij in Nederland grotendeels onzichtbaar in het open landbouwgebied: verborgen in graan of in een ander dicht gewas. Hierdoor hebben maar weinig mensen de kwartelkoning ooit gezien. Meer mensen kennen het kenmerkende geluid van de vogel: een luide raspende roep: ’crex – crex - crex’. Dit geluid is ’s avonds en ’s nachts op grote afstand te horen. De mannetjes lokken hiermee de
vrouwtjes, die zelf geen geluid maken.

Eind mei worden verwacht dat de eerste mannetjes weer in het Oldambt arriveren. Vanaf dat moment kan men de roep van de kwartelkoning in de avondschemering horen: een opvallend en makkelijk herkenbaar geluid.

ANOG en SOVON zoeken vrijwilligers die willen helpen om deze zeldzame vogel te lokaliseren. Omdat niet bekend is waar de kwartelkoning precies gaat nestelen, is het nodig om in het hele Oldambt te luisteren naar zijn lokroep. Vanaf half elf ’s avonds trekken vrijwilligers het gebied in om te luisteren. Bij het horen van de vogel wordt de locatie bepaald en vastgelegd.

Meehelpen

Meehelpen? Kijk dan op www.anog.nl voor meer informatie. Men kan de telling op eigen gelegenheid doen vanuit huis. Er zijn in juni twee telweekenden: rond 1 juni en rond 22 juni. In het hele land tellen vrijwilligers dan de kwartelkoning.