Gemeentebelangen Oldambt wil moratorium op zonneparken

OLDAMBT Gemeentebelangen Oldambt pleit voor een moratorium op zonneparken. Dat blijkt uit een initiatiefvoorstel dat de partij bij de gemeenteraad heeft ingediend.

Fractievoorzitter Ger Klein: ,,Het realiseren van zonneparken heeft een grote impact op de woon- en leefomgeving van inwoners en op het landschap. De ‘kwestie Finsterwolde’ is daar het levend bewijs van.”

Omdat er geen door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke visie op zonneparken is, betekent dit dat aanvragen voor zonneparken op ad hoc basis moeten worden beoordeeld. Klein: ,,Dit is voor Gemeentebelangen een onwenselijke situatie. Wat ons betreft komt er eerst een ruimtelijke visie. In die visie kan dan, in samenspraak met inwoners, een gedegen en integrale afweging worden gemaakt over de wijze waarop met aanvragen voor zonneparken wordt omgegaan. Tot die tijd geldt er een pas op de plaats en worden aanvragen voor zonneparken niet inhoudelijk behandeld. Op deze wijze worden ongewenste situaties voorkomen.”

Op 17 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van Gemeentebelangen.

Verder pleit de partij ervoor dat vergunningaanvragen worden getoetst aan de wet Bibob. Met deze wet kan de gemeente checken over er niet met crimineel geld wordt geïnvesteerd. ,,Omdat de laatste tijd aan het

licht komt dat duurzaamheidsprojecten, waaronder de bouw van zonneparken, in beeld zijn bij partijen met een dubieuze achtergrond, vinden wij dat in beginsel alle aanvragen voor zonneparken om advies aan het Bureau bibob moeten worden voorgelegd. Bij een negatief advies is dan de verwachting dat het college de gevraagde vergunning weigert. Op deze wijze wordt voor ondermijnende criminaliteit een stokje gestoken.”