Gemeente Pekela wijst plaatsen openbare laadpalen aan

REGIO - Het elektrische vervoer in Nederland zal de komende jaren sterk toenemen en daarmee ook de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte. Landelijk wordt er gewerkt aan een openbare infrastructuur voor elektrisch rijden. In Drenthe en Groningen worden er dekomende jaren 1000 laadpalen geplaatst. Inwoners van onze gemeente kunnen een laadpaal aanvragen.

Wie kan er aanvragen?

De paal komt er alleen op aanvraag van een (aspirant)eigenaar van een elektrische of plug-in hybride auto, die zijn auto niet op eigen terrein kan parkeren en opladen. Eenoverzicht van deze mogelijke locaties en adressen - met kaart- is te vinden op www.pekela.nl/laadpalen.

Plankaart

De gemeente heeft een plankaart opgesteld waarop 53 mogelijke locaties voor een laadpaal zijn aangegeven. Deze plankaart maakt onderdeel uit van het ontwerp verkeersbesluit.

Openbare laadpalen

De aangevraagde laadpalen zijn openbaar en kunnen door iedereen (inwoners, bezoekers en forenzen) met een elektrische of plug-in hybride auto worden gebruikt.

Ontwerp ter inzage

Het ontwerp verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot en met 2 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Pekela. Op afspraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt een afspraak maken via 0597-617555.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van inzage kan iedereen een zienswijze op het ontwerp verkeersbesluit inbrengen. Deze kan bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze ofvragen over dit onderwerp dient u contact op te nemen met het team Vergunning en Handhaving via telefoonnummer 0597-617555. Indieners die hun persoonlijke gegevens niet bekend willen maken, kunnen dit bij het indienen van de zienswijze aangeven. Het collegezal na het afwegen van de ingediende zienswijzen een definitief besluit nemen.

Aanvragen laadpaal

Vanaf 1 juli 2019 is het mogelijk een aanvraag in te dienen en wordt daarvoor een online portaal geopend. Op dat moment is dit verkeersbesluit nog niet van kracht en geldt nog een aanvraagprocedure met een doorlooptijd van 15 weken. De doorlooptijd is 6 wekenzodra dit verkeersbesluit definitief is.