Wethouder Lian Veenstra (SP) over snelle sluiting spoedeisende hulp: 'Stadskanaal knokt door voor Gronings antwoord op een Gronings probleem'

De gemeente Stadskanaal blijft knokken voor 'een Gronings antwoord op een Gronings probleem', zegt wethouder Lian Veenstra (SP) in een reactie op de sluiting in januari van de spoedeisende hulp van het Refaja Ziekenhuis.

De spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal gaan definitief dicht, respectievelijk in april en januari 2020, is woensdag bekendgemaakt. Voor acute zorg moeten patiënten 's nachts en in het weekend naar andere plaatsen uitwijken. De verpleegafdelingen op beide locaties worden zaterdags en zondags eveneens gesloten. Alleen korte opnames blijven mogelijk. Mensen moeten ook voor complexe zorg en langere opnames naar andere ziekenhuizen.

'Het blijft zuur'

Veenstra: ,,De bevestiging dat de spoedeisende eerste hulp verdwijnt en al heel snel, blijft zuur. Wat daar ook tegenover wordt gezet, het blijft verlies, voor de inwoners en het personeel van ons Refaja.''

Dat Zuidoost-Groningen een basisspoedpost houdt noemt ze 'het mogelijke zoet' in de beslissing: ,,Daarnaast begrijp ik dat we een groot deel van de zorg houden. Bepaalde specialismen zullen een plek krijgen in Stadskanaal en de polikliniek en ook de nazorg van een behandeling elders.''

Zorg meer op afstand

De zorgen betreft de continuïteit blijven niettemin groot. Met het besluit komt de zorg letterlijk meer op afstand te staan in een gebied waar de behoefte groeit en de vervoersmogelijkheden beperkt zijn.

Dat roept vragen op. Veenstra: ,,Hebben we daadwerkelijk voldoende ambulances in Zuidoost Groningen en, net zo belangrijk, welke oplossingen komen er voor de extra vervoerbewegingen die patiënten en bezoekers moeten maken? Met name kwetsbare groepen en ouderen ondervinden de gevolgen van het verschralende zorgaanbod. Dat mag natuurlijk niet. Iedereen in Nederland heeft recht op dezelfde goede en toegankelijke zorg.”

'Nog steeds veel onduidelijkheid'

Het is, aldus de wethouder, aan Treant en Menzis om helder te maken wat straks nog wel en niet kan en ook waar. ,,Er is nog steeds veel onduidelijkheid. We zijn tevreden dat we als gemeenten serieus genomen worden en vooraf geïnformeerd worden door Treant en niet via de krant. Maar de gemaakte keuzes en de oplossingen zijn nog lang niet de door ons gewenste 'Groningse oplossingen voor een Gronings probleem’. Vanuit Stadskanaal knokken we dan ook door.''