Westerwolde herbergt 550 zorgkinderen

In de gemeente Westerwolde wonen momenteel 550 jongeren met psychische problemen die een of andere vorm van jeugdzorg krijgen. Dat zegt wethouder Wietze Potze (PvdA).

De jongeren zijn volgens hem tussen de 0 en 18 jaar. "Een aantal is iets ouder, De hulp aan hen is voortgezet nadat ze 18 waren geworden. De vormen van zorg lopen heel erg uiteen. Een betrekkelijk klein aantal krijgt zware zorg van een jeugdzorgorganisatie.''


De kosten voor zo'n 'zwaar zorgkind' kunnen volgens hem wel oplopen tot een ton per jaar. Dat, en dat forse aantal van 550, maken dat Westerwolde veel geld kwijt is aan de jeugdzorg. Veel meer dan het jaarlijkse budget dat ze van de rijksoverheid krijgt. Westerwolde wil daarom, net als zoveel andere gemeenten, dat uit Den Haag meer geld voor de jeugdzorg komt.

Kosten drukken

"Waarbij we zelf ook proberen de kosten te drukken''', zegt Potze. "Zo hebben we een ondersteuner jeugd en gezin, een deskundige op het gebied van jeugdzorg, ingezet bij de huisartsen in Ter Apel.'' Die deskundige helpt jongeren die zich met psychische problemen bij die artsen melden. Zo moet worden voorkomen dat de jongeren meteen naar een dure jeugdzorgorganisatie worden doorgestuurd. "We merken al dat die aanpak zijn vruchten afwerpt'', aldus Potze.

Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid
Een andere maatregel behelst dat scholen, die constateren dat een leerling problemen heeft, kunnen aankloppen bij een consulent van het gemeentelijk Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJVG). "Die bekijkt dan welke vorm van zorg het kind nodig heeft'', zegt Potze. "Het eerste aanspreekpunt is en blijft de schoolarts maar de scholen krijgen dus ook een korte lijn met ons CJVG, iets dat ze zelf ook graag willen. Het inzetten van consulenten kan er ook toe leiden dat niet meteen de gang naar een dure jeugdzorgorganisatie gemaakt hoeft te worden maar het is niet primair bedoeld om kosten te drukken.''