Scheepswerf Pattje Waterhuizen krijgt gelijk na jarenlang slepend juridisch conflict

Scheepswerf Pattje Waterhuizen is door de Raad van State onherroepelijk in het gelijk gesteld in een jarenlang slepend juridisch conflict met de provincie Groningen. Hiermee is een dwangsom van een kleine half miljoen euro van de baan.

Directeur-eigenaar Bauke Adema kondigt aan dat de provincie nu een claim van enkele miljoenen euro’s kan verwachten ter compensatie van geleden materiële en immateriële schade. ​

“Ik heb een dubbel gevoel”, reageert Adema op de uitspraak van ‘s lands hoogste bestuursrechter. “Natuurlijk ben ik blij dat de claim van een half miljoen van tafel is. Want hiermee is de toekomst van onze werf gered. Maar misschien nog wel sterker is het gevoel van boosheid en frustratie dat ons bedrijf jarenlang door de provincie in het nauw gedreven is, terwijl het provinciebestuur daarvoor wettelijk onbevoegd was.”

Dwangsommen
De verstandhouding tussen de werf aan het Winschoterdiep, de provincie en verschillende omwonenden is vanaf het begin moeizaam. Sinds de oprichting in 2009 lukte het de werf maar niet om de vergunningaanvraag door de provincie goedgekeurd te krijgen. Uiteindelijk kwam er in 2013 een gedoogverklaring. Echter, vanwege overtreding van de gedoogvoorwaarden die aan die verklaring waren verbonden, veroordeelde de provincie de werf tot 470.000 euro dwangsommen. De Raad van State heeft deze gedoogvoorwaarden nu naar de prullenbak verwezen. 

Sinds de invoering van de nieuwe wet Wabo in 2014 is niet meer de provincie, maar de gemeente verantwoordelijk voor de vergunningverlening. De gemeente Hoogezand-Sappemeer verleende Pattje de benodigde Milieuvergunning, maar de provincie bleef zich gedragen als bevoegd gezag. Zo droeg de provincie de werf medio 2016 op om eind dat jaar de deuren te sluiten. De werf bleef echter operationeel op de gemeentelijke vergunning. 

In de zaak waarin nu uitspraak is gedaan, eiste Pattje Waterhuizen dat de dwangsom van tafel zou gaan. De Raad van State gaat hierin mee door te stellen dat de provincie niet het bevoegd gezag is. Voor het stellen van de voorwaarden ontbrak bovendien de wettelijke grondslag. De provincie had de naleving van die voorwaarden dus nooit mogen afdwingen met dwangsommen, zelfs al zou de provincie het bevoegd gezag zijn geweest. Alle besluiten die de provincie nam omtrent Pattje Waterhuizen zijn daarom onbevoegd genomen. 

Schade
De schade die Pattje Waterhuizen leed door het handelen van de provincie loopt volgens Adema in de miljoen: “Ons imago is beschadigd in de media, we liepen orders mis door uitingen van de provincie en we hebben veel kosten moeten maken voor de bouw van een geluidswal en het laten opstellen van een hele serie milieuadviesrapporten. Wij deden ons best om ons aan allerlei voorwaarden te houden en maakten daarvoor veel kosten. Nu blijkt dus dat de provincie die voorwaarden helemaal niet had mogen stellen. Samen met onze advocaten gaan wij nu een inventarisatie maken van de exact geleden schade en deze gaan wij verhalen op de provincie, die volgens de Raad van State onrechtmatig handelde. Dit besluit van de Raad van State heeft nog een belangrijk positief gevolg voor onze werf. Eindelijk, na tien jaar knokken, kunnen wij vooruitkijken en investeren in de toekomst van onze mooie werf.”