Rika Pot benoemd tot voorzitter van RvC van Groninger Huis

De Raad van Commissarissen (RvC) van woningstichting Groninger Huis heeft Rika Pot benoemd tot voorzitter. De voormalig waarnemend burgemeester van de gemeente Oldambt maakt sinds april 2019 deel uit van de raad. Ze volgt Roel Folkersma op als voorzitter. Folkersma is per 1 juni afgetreden als commissaris vanwege het bereiken van het einde van zijn zittingstermijn.

De RvC is ingenomen met de keuze voor Rika Pot. “Groninger Huis opereert in een regio met een complexe problematiek in een uitdagend politiek-bestuurlijk krachtenveld. Een lid van de Raad van Commissarissen van Groninger Huis moet ervaring hebben binnen deze context en hier een oordeel over kunnen vormen. De benoeming van Rika Pot geeft geweldig inhoud aan deze zienswijze.”

Ook de bestuurder van Groninger Huis, Hilde van Ree is blij met de benoeming van Pot: “Rika Pot Is vanuit haar voormalige rol in de lokale politiek zeer goed geïnformeerd over wat er speelt binnen kleine woonkernen in de regio waar Groninger Huis haar bezit heeft. Zij schroomt niet om kritisch door te vragen richting commissarissen en de bestuurder, maar stelt zich daarbij op als een verbinder en teamspeler met soms ook een kwinkslag en met humor.”

De selectieprocedure voor de benoeming als lid van de Raad van Commissarissen is samen met de huurdersorganisatie van Groninger Huis, de HAG, uitgevoerd.

Wethouder en burgemeester

Rika Pot woont met haar gezin al lange tijd in het werkgebied van Groninger Huis en kent de regio zeer goed. Ze heeft 25 ervaring als wethouder en burgemeester van verschillende gemeenten. In deze hoedanigheid is zij betrokken geweest bij meerdere complexe vraagstukken die voor een deel ook op het terrein van Groninger Huis liggen. Zij heeft onder andere diverse herstructureringsopgaven aangepakt op het gebied van wonen, zorg, stadsontwikkeling en infrastructuur. Pot kent de ontwikkelingen in de regio en de corporatiewereld.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Groninger Huis bestaat uit vijf leden. In de afgelopen periode zijn er vacatures geweest door de beëindiging van de zittingstermijn van een aantal leden. Naast Rika Pot maken op dit moment ook Olga Hartman en Martin Cnossen deel uit van de raad. In september volgen nog twee benoemingen waarmee de raad weer op volle sterkte is en zich geheel op de toekomst kan richten.