Kritiek Oldambt Aktief op beleid gemeente Oldambt

Oldambt Aktief kan zich niet altijd vinden in het beleid dat de gemeente Oldambt voert. Volgens de fractie raken de bezuinigingen, die binnenkort op stapel staan, met name de mensen die het financieel al moeilijk hebben.

De fractie heeft, volgens eigen zeggen, vier jaar geleden al aangekondigd dat de gemeente afstevent op een faillissement. "En we hebben gelijk gekregen", laat Oldambt Aktief weten, "de bodem van de algemene reserves is in zicht."

De bouw van De Klinker in Winschoten ziet Oldambt Aktief als één van die forse tegenvallers. "Het cultuurhuis zou gebouwd worden voor 16 miljoen euro. Dat dit niet haalbaar was, is door Oldambt Aktief aangegeven. Uiteindelijk kwam het totale kostenplaatje uit op 25 miljoen euro; een overschrijding van maar liefst 56 procent."

Oldambt Aktief vreest dat juist de mensen die al krap bij kas zitten de rekening krijgen gepresenteerd. De fractie refereert onder meer aan het plan van de VVD om het gemeentelijke ziekenfonds op 100 procent inkomensgrens te zetten, in plaats van de de huidige 130 procent van de bijstandsnorm. "Mensen komen hierdoor nergens meer voor in aanmerking", aldus Oldambt Aktief.

De fractie van Oldambt Aktief zal zich, volgens eigen zeggen, hard maken voor de doelgroepen die door vele bezuinigingen worden getroffen. "Ook de minima hebbenrecht op een fatsoenlijk leven, waarin betaalbaar wonen, gezondheid, leven, eten en drinken prioriteit nummer één is."