Veertien inburgeraars halen mbo-diploma

Veertien inburgeraars hebben dinsdag hun Entree-diploma van Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam in ontvangst genomen. Hiermee heeft deze groep een slagingspercentage van 100 procent weten te realiseren.

De veertien inburgeraars maakten onderdeel uit van een pilot. Deze is door Noorderpoort in het schooljaar 2017-2018 gestart, in samenwerking met de gemeente Veendam en de gemeente Pekela. In deze pilot kregen inburgeraars de mogelijkheid om een Entree-opleiding Dienstverlening & Zorg of Verkoop te halen. Met een Entree-opleiding kunnen studenten (16 jaar en ouder) zonder ooropleiding of diploma een startkwalificatie halen om een MBO-opleiding op niveau 1 te volgen.

De inburgeraars die de pilot doorlopen hebben, zijn geselecteerd naar aanleiding van persoonlijke gesprekken tussen de inburgeraars en De Kompanije – een werkorganisatie voor de gemeente Pekela en Veendam. De studenten hebben de Entree-opleiding doorlopen volgens de BBL-constructie: één dag per week naar school voor de theorie en de rest van de week aan het werk binnen hun werkleerbedrijf. Daarnaast hebben de studenten extra lessen in Nederlands en rekenen gevolgd.

Taalbeheersing

Door het vele meewerken in Nederlandstalige organisaties, heeft de Nederlandse taalbeheersing van de studenten een enorme vlucht genomen. Ook hun houding, professionaliteit en zelfvertrouwen is sterk gegroeid. Een aantal studenten heeft ervoor gekozen om door te gaan naar een MBO-opleiding op niveau 2. De studenten hebben een baan gekregen of ze gaan werk zoeken.

Noorderpoort, de gemeenten Pekela, Veendam, Winschoten en Midden-Groningen in het nieuwe schooljaar een vervolg geven aan het traject. In september starten achttien inburgeraars met een Entree-opleiding bij Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam.