Westerwolde speelt hoofdrol in landelijk Expertisecentrum Inschrijven Statushouders

Nederland heeft binnenkort een Expertisecentrum dat informatie geeft bij het inschrijven van statushouders. De gemeente Westerwolde speelt hierin een cruciale rol.

,,Het Expertisecentrum is momenteel volop in ontwikkeling en zal telefonisch als digitaal bereikbaar zijn'', zegt woordvoerder Kasper Schomaker van Westerwolde. ,,Het geeft informatie aan en ondersteunt gemeenten bij het inschrijven van statushouders. Maar ook organisaties als Vluchtelingenwerk, Raad voor Rechtsbijstand of Belastingdienst kunnen voor adviezen of ondersteuning bij het Centrum terecht. Ze kunnen bijvoorbeel vragen stellen over het spellen van namen en het juiste gebruik van voor- en achternamen.''

Grootste asielcentrum

Dat Westerwolde een leidende rol speelt, heeft alles te maken met het feit dat die gemeente 's lands grootste asielcentrum, dat in Ter Apel, herbergt. Dat vangt de meeste nieuwe asielzoekers op.

Degenen onder hen die een verblijfsvergunning krijgen, statushouders dus, worden ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Daarin staan de gegevens van alle Nederlanders. Het registreren gebeurde lang door verschillende instanties waardoor het kon gebeuren dat namen verschillend werden gespeld. Dat leidde tot veel onduidelijkheid en administratieve rompslomp voor gemeenten waarin de statushouders zich vestigden.

Duizenden inschrijvingen

Om aan die onduidelijkheid een einde te maken, werd enkele jaren geleden bepaald dat alleen de gemeente Vlagtwedde, inmiddels opgegaan in Westerwolde, zich met de registratie zou bezighouden. Ambtenaren gingen dat doen in het asielcentrum in Ter Apel en hebben al duizenden statushouders in de BRP ingeschreven, op een uniforme wijze.

Haarlemmermeer

,,Behalve in Ter Apel zijn er inmiddels nog vier zogenoemde BRP-straten waar op dezelfde wijze als bij ons statushouders worden gereigstreerd'', zegt Schomaker. ,,Daarbij gaat het om Den Bosch, Budel, Haarlemmermeer en Zevenaar.''

Uiteindelijk doel

Om de eenduidigheid bij de registratie nog te vergroten, liet Westerwolde vorig jaar al weten een Expertisecentrum op te zullen zetten. ,,Dat zit er nu dus aan te komen. Het wordt dus geen plek waar mensen binnen kunnen lopen maar waar instanties en gemeenten telfonisch en digitaal terecht kunnen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een uniforme wijze van registreren die ook aan internationale regels voldoet.''

Schomaker benadrukt dat bij het opzetten van het Expertisecentrum wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. ,,Het Centrum zal bemenst worden door ambtenaren van ons en de andere vier gemeenten die statushouders registreren.''