Het regent aanvragen voor zonneparken in Westerwolde

De belangstelling voor de aanleg van een zonnepark in Westerwolde is fors. Bij de gemeente zijn in de afgelopen periode al vier plannen ingediend.

Een is afkomstig van het bedrijf Powerfield. Dat kreeg van de voormalige gemeente Vlagtwedde al toestemming voor een zonnepark van 120 hectare bij Harpel, maar wil dat nog eens 80 hectare groter maken.

Drijvend park

Het tweede betreft de aanleg van een drijvend park op de voormalige zandwinningsplan in Sellingerbeetse: het bedrijf GroenLeven wil op drijvende constructies zonnepanelen aanleggen en de energie verkopen aan het bedrijf Kremer, eigenaar van de plas. Ook zijn plannen ingediend voor zonneparken aan de Veendijk in Bellingwolde, nabij de Duitse grens, en aan de Veenweg in Ter Apel, ook niet ver van de grens.. ,,Bij de plannen in Bellingwolde en Ter Apel gaat het om oppervlaktes van enkele tientallen hectares'', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA).

Locaties

Volgens hem worden alle vier aanvragen in behandeling genomen, op basis van de zogenoemde Visie Zonneparken en Kleine Windmolens die de gemeenteraad onlangs vaststelde. Daarin staan de locaties waar zonneparken zouden kunnen komen. Op alle vier beoogde plekken zou het kunnen.

Absolute voorwaarden

In de visie staat ook dat er bij omwonenden voldoende draagvlak moet zijn voor de zonneparken en dat die omwonenden op de een andere manier moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten. ,,Dat zijn absolute voorwaarden voor ons'', zegt Huizing. ,,We onderzoeken met de initiatiefnemers of daaraan wordt voldaan, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten voor omwonenden. Zo hebben we onlangs de eerste bijeenkomst voor omwonenden van de plas in Sellingerbeetse gehad.''

Als aan de voorwaarden is voldaan, zullen burgemeester en wethouders volgens Huizing bepalen of ze het licht op groen zetten voor de aanleg. ,,De gemeenteraad moet vervolgens ook een besluit nemen.''

Grote windmolens

Die gemeenteraad nam overigens nog geen definitief en eensluidend standpunt in over de komst van grote windmolens. De politieke partijen discussieerden verschillende keren over het thema maar kwamen niet tot elkaar. Wat betekent dat aanvragen voor de bouw van grote windmolenparken momenteel niet in behandeling worden genomen. In afwachting van een mogelijk standpunt is een aantal bedrijven overigens wel bezig plannen voor de bouw van grote molens te ontwikkelen. Zo wil Solarfields bij De Lethe zo'n zes windmolens plaatsen.