Gemeentebelangen Oldambt: ‘Nieuw gemeentehuis gebaseerd op natte vingerwerk’

Een meerderheid van de Oldambtster gemeenteraad heeft, zoals bekend, een week geleden ingestemd met de plannen voor de Poort van Winschoten. Volgens Gemeentebelangen Oldambt is de keuze voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis in Winschoten gebaseerd op natte vingerwerk.

Fractievoorzitter Ger Klein: “Voorafgaand aan de besluitvorming hebben wij getracht duidelijkheid te krijgen over de cijfers waarop het besluit is gebaseerd. Wij vonden de toelichting op het voorstel en de daarin opgenomen cijfers niet goed onderbouwd. Tijdens de raadsvergadering hebben wij hierom de onvolkomenheden in het voorstel meerdere malen aangehaald.”

Gemeentebelangen stemde tegen de Poort van Winschoten. “Het raadsvoorstel stond bol van aannames, verwachtingen, schattingen en veronderstellingen. Ook de rapporten van de uitgevoerde onderzoeken gaven geen onderbouwing van de cijfers. Nergens bleek duidelijk uit waar de cijfers op zijn gebaseerd en er is geen inzicht gegeven in het ontstane grote verschil ten opzichte van het besluit in 2017, waar een krediet van 9 miljoen is verstrekt. Verder is een plan aan de raad voorgelegd bestaande uit niet meer dan alleen ingekleurde vlekken op een plattegrond", aldus Klein.

25 Miljoen euro

"Het gaat notabene om het beschikbaar stellen van 25 miljoen euro. Dat is in het licht van de huidige financiële situatie van onze gemeente geen kleinigheid. Een betere onderbouwing en concretere uitwerking van de plannen was naar onze mening op zijn plaats geweest.”

Het college stelt dat het bedrag bij nieuwbouw per jaar een stuk lager zal zijn dan de kosten voor de huidige gebouwen. Het zou gaan om 120.000 euro. Volgens Klein is dit niet correct. "Structureel kost de
nieuwbouw de gemeente jaarlijks namelijk meer dan dat nu de kosten voor de huidige gebouwen zijn. Wij hebben daarom voorgesteld door onafhankelijke deskundigen een onderzoek te laten uitvoeren naar de juistheid van de cijfers en eventuele goedkopere alternatieven. Zoals u weet heeft onze motie daarover geen meerderheid gehaald.”

Klein verwacht dat, gelet op de prijsontwikkelingen in de bouw, het geraamd bedrag van 25 miljoen bij lange na niet genoeg zal zijn. "Dit betekent dat het college op een gegeven moment weer terug naar de raad moet voor nog meer geld. De tekorten op de begroting zullen daarmee alleen maar groter worden."