VCP Oldambt: Gemeente moet met Blauwestadhoeve om tafel over schikking

VCP Oldambt is van mening dat de gemeente Oldambt er verstandig aan doet om met het ondernemersechtpaar Berrevoets, tot begin dit jaar eigenaar van de Blauwestadhoeve in Midwolda, om tafel te gaan om zo te komen tot een minnelijke schikking.

Rob Berrevoets wil geld zien van de gemeente Oldambt, omdat hij vindt dat hij inkomsten is misgelopen mede door optreden van de gemeente.

Zoals bekend verkocht de gemeente een monumentaal pand aan de Huningaweg in Oostwold voor één euro aan een inwoner van Wedde. Die heeft er inmiddels een vijf sterren-groepsaccommodatie van gemaakt. Dit pand, op ongeveer andwerhalve kilometer van de Blauwestadhoeve, was volgens Berrevoets getaxeerd op een half miljoen euro.

Onzorgvuldig handelen

Berrevoets voerde voor de rechtbank aan dat hij door, zoals hij het noemt,  onzorgvuldigheid handelen van de gemeente, inkomsten is misgelopen. De rechtbank Noord-Nederland ging hierin mee en veroordeelde de gemeente Oldambt tot het betalen van een vergoeding vanwege de verbouwing van het onderhavig pand.

De gemeente Oldambt legt zich hier echter niet bij neer en gaat waarschijnlijk in hoger beroep.

VCP Oldambt wil van het college weten wat de reden is dat er voor wordt gekozen om hoger beroep aan te tekenen en welke juridische argumenten acht het college aanwezig die hoger beroep kansrijk maken.

Doorprocederen brengt financiële risico’s met zich mee en dat acht VCP Oldambt, gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Oldambt, niet verstandig.

De communisten zien graag dat de kwestie eerst in de raadscommissie wordt besproken, alvorens er onomkeerbare stappen worden gezet in een hoger beroep.

Meer informatie

Meer informatie op: https://www.dvhn.nl/groningen/Schadeclaim-voor-Oldambt-24605087.html

Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:1681