Aanpakken van Winschoter binnenstad en bouwen van nieuw gemeentehuis zonder geld in de knip? Hoe en waarom? De argumenten van de gemeente op een rij.

Het project De Poort van Winschoten houdt de gemoederen bezig. De gemeente Oldambt moet fors bezuinigen, maar kiest er toch voor miljoenen euro's te investeren. Hoe en waarom? Op de gemeentelijke website wordt geprobeerd hier meer duidelijkheid over te verschaffen.

De gemeente heeft vier gebouwen in gebruik: het gemeentehuis in Winschoten, het voormalig gemeentehuis in Scheemda, panden aan de Garst en Halte Democratie. Bij alle vier panden is, zo wordt gesteld, sprake van achterstallig onderhoud. Ook moet worden geïnvesteerd om te voldoen aan de wettelijke verplichte energielabels die in 2023 (energielabel C) en 2030 (energielabel A) voor kantoorgebouwen in Nederland gaan gelden. Berekend is dat dit de gemeente de komende 10 jaar jaarlijks 600.000 euro meer kost dan er voor onderhoud op de begroting staat. De gemeente gaat de vier gebouwen afstoten, zodat er geen investeringsverplichtingen meer zijn.

25 Miljoen euro

Voor de gebiedsontwikkeling (ruim 4 miljoen) en de nieuwbouw wordt in totaal 25 miljoen euro, voor de komende 40 jaar, geleend. De gemeente heeft berekend dat ze aan rente, aflossing en al het onderhoud samen evenveel kwijt zijn als alle huidige lasten opgeteld voor de bestaande gebouwen. Omdat de begroting niet toereikend is, komt daar 120.000 euro bovenop. Pluspunt, aldus de gemeente, is dat de gebouwen energieneutraal worden gebouwd, wat betekent dat de lasten voor energie bijna nul zijn. 

De gemeente meldt op haar website ook  dat er is gekozen voor die extra 120.000 euro, omdat het alternatief nog veel meer geld - 600.000 euro per jaar bóvenop de huidige begroting voor huisvesting - kost. In dat bedrag van 120.000 euro zit de jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van het nieuwe gebouw van 93.000 euro per jaar.

Verde wordt gemeld dat er is gekeken naar alternatieve plekken voor het gemeentehuis, maar dat die locaties om verschillende redenen niet haalbaar bleken. Zo is het voormalig gemeentehuis in Scheemda niet groot genoeg (en zijn er geen mogelijkheden voor uitbreiding); zou het voormalige Lucas-ziekenhuis te duur worden en viel winkelcentrum 't Rond (te duur, beschikbare ruimte te klein) ook af.

Project Poort van Winschoten

Het project Poort van Winschoten behelst meer dan alleen de bouw van een nieuw gemeentehuis. De plannen op een rij:

- Het gebied van de voormalige supermarkt en bibliotheek tot en met de HEMA, Kijkshop en het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties. 
- De Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling als onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten.
- Er komt een nieuw gemeentehuis. De achterkant van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat maakt plaats voor een nieuw energieneutraal gebouw. Het monumentale voorhuis aan de Langestraat blijft behouden.
- De bovenverdieping van de HEMA wordt bij het gemeentehuis betrokken. Daar komt een raadzaal en vergadercentrum. 

Gehele uitleg

De gehele uitleg van de gemeente over de Poort van Winschoten op https://www.gemeente-oldambt.nl/nieuws-poort-van-winschoten/de-poort-van-winschoten-vraag-en-antwoord