Hittestress: een serieus risico

Voor veel mensen is het een goede zomer als de temperaturen tropisch zijn. Maar werken onder tropische omstandigheden is niet zonder gevaren. Zeker als je in je werk ook nog eens te maken hebt met brandbestrijding, zwaar werk en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hittestress is een serieus risico, waarvoor binnen de brandweer al de nodige aandacht is.

Vorig jaar verscheen de handreiking 'Omgaan met warmte en hitte'. Hierin is veel aandacht voor hitte gerelateerde aandoeningen: wat de oorzaken zijn en ook hoe je ze kunt voorkomen. De vakgroep Arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland en het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV hebben de handreiking op een aantal punten aangevuld en verbeterd.

Collega in nood
Er is met name meer informatie opgenomen over hoe je hittestress bij een collega herkent en welke maatregelen je kunt nemen als je bij een collega (een vermoeden van) hittestress constateert. "Arbeidsveiligheid geven we op tal van manieren vorm en is een heel belangrijk onderwerp. Belangrijk aspect is tijdens het werk ook simpelweg de vanzelfsprekende aandacht voor collega’s in nood. Bijvoorbeeld als gevolg van hittestuwing. Het is belangrijk te weten hoe je dan je collega moet helpen", reageert Esther Lieben, portefeuillehouder Arbeidsveiligheid namens de Raad van Brandweercommandanten.