BOB: 'Gemeentelijke argumenten voor bouw nieuw gemeentehuis in Winschoten wel erg kort door de bocht'

De Bond van Oldambtster Belastingbetalers (BOB) vindt de argumenten die de gemeente Oldambt aanvoert voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in Winschoten wel erg kort door de bocht. Bovendien zijn de plannen, zo wordt gesteld, 'op dubieuze wijze onderbouwd'.

BOB: "Alles draait om energielabels en energieneutraal. De landelijke overheid heeft bedacht dat in 2023 kantoorgebouwen energielabel C moeten hebben en in 2030 label A. Het gemeentehuis heeft nu al label C. De stap naar label A is volgens de door de gemeente ingehuurde deskundigen met wat bouwkundige aanpassingen prima te doen."

"Wat de gemeenteljke plannen extra duur maakt, is de wens om een energieneutraal gebouw te willen hebben. Dat betekent dat het gebouw net zoveel energie opwekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen, als dat het gebruikt. Wettelijk is label A voldoende. Daarvoor hoeft alleen het dak extra geïsoleerd te worden en zonnepanelen geplaatst. De kosten van deze beperkte aanpassingen staan in de gemeentelijke documenten nergens vermeld. Dat zal ten opzichte vn nieuwbouw een schijntje zijn."

Er is volgens BOB geen enkele verstandige reden te bedenken waarom je miljoenen extra zou willen uitgeven om energieneutraal te zijn. "Energieneutraal, dus zelf al je energie opwekken, heeft niks met energiezuinigheid te maken. Het
geeft alleen aan waar je de energie vandaan haalt. Die kun je zelf opwekken (kost ook geld) of inkopen."

Merkwaardige argumenten
Ter onderbouwing van het raadsvoorstel worden volgens BOB merkwaardige argumenten gebruikt. "Zo wordt bijvoorbeeld de besparing op energie van de gesloopte bibliotheek als exploitatievoordeel voor het gemeentehuis gebruikt. Een andere besparing is de post 'reis- en vergaderkosten' van 50.000 euro Dat is al een aanname, maar de meest opvallende besparing zou het malle bedrag van  155.876 zijn. Dat is het efficiency-voordeel als alle ambtenaren in één gebouw zouden zitten. Zonder
deze aannames zou het nieuwe gemeentehuis ieder jaar minstens 300.000 extra kosten. Helaas heeft geen enkel raadslid naar een onderbouwing van deze bedragen gevraagd, terwijl het wel de basis vormt van de jaarlijkse exploitatiekosten."

Niet alleen energiebesparing zou een reden zijn voor nieuwbouw, maar ook dat er veel geld nodig zou zijn voor achterstalig onderhoud, meent BOB.

"Een ander onduidelijk punt is wie de kosten van de Hema-verbouw gaat betalen. Op de eerste verdieping wordt een raadszaal gebouwd met vergaderkamers. Dat heeft gevolgen voor de buitenkant van het gebouw. Er zullen bijvoorbeeld extra ramen in moeten worden gemaakt. Zal er toe leiden dat de huidige beeldbepalende beplating aan de buitenkant verwijderd moet worden." 

BOB vindt het ook vreemde keuze dat er een gemeentebalie aan de Langestraat komt. "Dat is tamelijk onlogisch. Een balie is geen winkel. Parkeertechnisch niet handig als je met de fiets of auto komt. Eigenlijk zit de ingang aan de verkeerde kant. 's Avonds en in het weekend is het ook nog eens een dode gevel."

Het is naar de mening van BOB tamelijk ongepast dat ambtenaren een voorstel hebben geschreven over een nieuw 'spannend' gebouw waarin zij zelf komen te werken. "De uitkomst van dat voorstel zal dan ook niet echt een verassing zijn."

"Tijdens de beslissende raadsvergadering 8 juli vroeg de oppositie om onafhankelijk onderzoek van het plan. Er werd daarbij verwezen naar de kostenoverschrijding van De Klinker. Een raadsmeerderheid vond dat echter niet nodig en stelde de 25 miljoen zonder problemen beschikbaar."

Uitgebreide verhaal

Het uitgebreide verhaal staat http://www.bondvanoldambtsterbelastingbetalers.nl/gemeentehuis-sloop-en-
nieuwbouw-gegoochel-met-cijfers/