Reis door de geschiedenis tijdens Vesting Spectaculum

Bezoekers kunnen zaterdag 3 en zondag 4 augustus weer een reis maken door de geschiedenis tijdens het Vesting Spectaculum. Vesting Bourtange opent dan de toegangspoorten voor de ‘Fogelvreien’. Van de Middeleeuwen tot en met de 80-jarige oorlog, alles ademt beide dagen de cultuur en het leven uit het roemruchte verleden.

Handelaren, met waren uit vroeger tijden, proberen hun artikelen aan de man te brengen, terwijl ambachtslieden en artiesten de vesting bevolken om hun kunsten te vertonen. Daarnaast tonen muzikanten en dansers hun kunnen om de bezoekers van heinde en verre te onderhouden.

Musketiers, piekeniers, soldatenvrouwen en kinderen bevolken de bastions, de buitengebieden van de vesting en het marktplein. Voor de kinderen is er een speciaal kinderplein, waar ze kunnen knutselen, of broodjes en pannenkoeken bakken boven een vuurtje.

Nacht van de Middeleeuwen

Zaterdagavond staat de Nacht van de Middeleeuwen op de rol. Wegen, gebouwen en de stands van de handelaren worden verlicht met flambouwen, fakkels, lichtpotten en lampen en vormen het decor voor een turbulent schouwspel in alle straatjes en verborgen plekjes in de vesting

Entree

Entreeprijzen bedraagt 8,50 euro voor volwassen en 4,50 euro voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar; kinderen tot en met 5 jaar zijn gratis. De kosten voor een familiekaart zijn 22,00 euro. Parkeren is gratis.