VluchtelingenWerk Veendam/Pekela zoekt vrijwilligers

VluchtelingenWerk Veendam/Pekela zoekt vrijwilligers die ondersteuning willen bieden aan vluchtelingen, die zich vanuit een asielzoekerscentrum vestigen in de gemeente.

Het doel van deze begeleiding is om vluchtelingen te leren zich te redden in de Nederlandse maatschappij en in het bijzonder in Veendam c.q. Pekela en om zich hier thuis voelen. De vrijwilliger wordt aangestuurd door de teamleider. Er wordt samengewerkt met andere vrijwilligers, de gemeente en diverse organisaties en instanties.

Het takenpakket bestaat uit:

- Aanvragen van verschillende voorzieningen (uitkering, toeslagen en dergelijke)

- Uitleg geven over procedures en instanties en bemiddelen in het contact

- Helpen bij het invullen van formulieren (op papier en digitaal)

- Een vertrouwensband opbouwen, een luisterend oor bieden en indien nodig doorverwijzen

- Begeleiding naar zelfredzaamheid

- Dossieropbouw, verslaglegging en voortgang bijhouden in het cliëntvolgsysteem

Affiniteit met doelgroep

Gevraagd wordt affiniteit met de doelgroep, een nauwkeurige werkstijl, goede communicatieve en (digitaal) administratieve vaardigheden, goed in teamverband kunnen werken, een inzet van twee dagdelen per week, de intentie om je voor langere tijd te verbinden aan VluchtelingenWerk, bij voorkeur voor een periode van 12 maanden (of langer)

Geboden wordt onder meer een ruim aanbod van cursussen en trainingen via het interne opleidingsbureau, onkostenvergoeding, en WA- en ongevallenverzekering.

Contact

Voor een reactie of meer informatie kan van maandag tot donderdag contact worden opgenomen met Hendrik Aarden, via veendam@vluchtelingenwerk.nl of 06-10753099. Bij de aanmelding ontvangt VluchtelingenWerk graag een korte motivatie met cv. Vermeld ook op welke dagen en/of dagdelen men beschikbaar is.