Na jarenlange strijd tegen de overheid zijn de twee initiatiefnemers van De Wereldbazar zwaar gebrouilleerd

Meer dan tien jaar lang streden ze zij aan zij om hun plan voor een overdekte markt, De Wereldbazar, in Oost-Groningen gerealiseerd te krijgen. Donderdag stonden de initiatiefnemers juist tegenover elkaar bij de rechtbank.

Sedat Güren eist als 'werknemer'vier maanden achterstallig salaris en vakantiegeld, ruim twintigduizend euro, van zijn directeur Petra van Gaanderen die zijn contract wil ontbinden.

Beiden zijn echter ook aandeelhouder van De Wereldbazar, een overdekte weekendmarkt met 550 winkeltjes met overwegend Oosterse koopwaar die er nog altijd niet is, maar ooit langs de Rensel in Winschoten moet verrijzen.

Om de kwestie complex te maken: het duo had tot begin 2017 een relatie en kreeg drie kinderen, waarvan op dit moment één volwassen is.

Hoe nu verder?

Na een uur onenigheid en ruzie (zowel zakelijk als privé) verbeeldde de kortgedingrechter hun situatie als volgt: ,,De procedure waar ik over beslis is maar een klein deel’’, zei ze, twee vingers dicht bij elkaar in de lucht. ,,Van een groot probleem dat u met elkaar heeft’’, waarop ze haar armen spreidde zo ver als ze kon. ,,Hoe nu verder? Hoe gaat u hier samen uit komen?’’

En toen was het even stil.

De rechter zag het duo nog zitten, zei ze tegen Güren (59), bijgestaan door een vakbondsadvocaat, en Van Gaanderen (43), die als directeur van De Wereldbazar zelf het woord voerde. ,,Dat was in 2008. U zat samen aan één kant. Ik begrijp dat er sindsdien veel is gebeurd.’’

Samen gingen ze de strijd aan

Ja, schouder aan schouder voerden Güren en Van Gaanderen sinds 2006 vaker dan ze wilden tal van juridische procedures. Na jarenlange bestuurlijke tegenwerking in de voormalige gemeente Reiderland ging pas in 2013 het licht in de gemeenteraad van Oldambt op groen voor De Wereldbazar.

Door bezwaren van ondernemers in Winschoten, geklungel op het provinciehuis en uitspraken van de Raad van State is het project echter nog steeds niet van de grond gekomen. De gemeente werd vorig jaar aansprakelijk gesteld voor geleden vertragingsschade.

De rollen van aandeelhouder en werknemer liepen jarenlang door elkaar, legde de advocaat van Güren uit. De in Turkije geboren ondernemer, woonachtig in Haren, beschouwt De Wereldbazar als zíjn project, dat volgens hem inmiddels wel technisch failliet is. Hij is ziek gemeld, eist betaling van zijn salaris sinds maart en zegt met nieuwe investeerders te praten.

Van Gaanderen, Drentse van geboorte, ook woonachtig in Haren, somde haar eigen lijst beschuldigingen op (deels zakelijk, deels privé). Ze wil het contract met Güren ontbinden en wil betaling van zijn achterstallige salaris of verrekenen met een nog openstaande lening, of uitstellen tot (,door hemzelf veroorzaakte’) onduidelijkheid over verrekening van ziektegeld met verzekeraar Achmea en het UWV is opgelost.

Ze noemt Gürens uitlatingen over een faillissement smadelijk en lasterlijk, maar wil het project wel doorzetten. Ook zij praat met investeerders.

Advies van de rechter: ‘Overleg met een mediator’

De rechter doet binnen veertien dagen uitspraak over een klein deel - de uitbetaling van salaris - van het geschil tussen Güren en Van Gaanderen.

Ze zei: ,,Als ik u nu de gang op stuur, wordt u het - denk ik - niet eens. Maar ik wens u heel veel sterkte met alles en hoop eigenlijk dat u in overleg met bijvoorbeeld een mediator hier samen toch uit gaat komen. Dat zou ik u echt willen adviseren. Als alles via gerechtelijke procedures moet, gaat het u een hoop geld en tijd kosten.’’